P-piller

P-piller är ett hormonbaserat preventivmedel som ska intas varje dag. De ger ett säkert och långvarigt skydd mot oönskad graviditet så länge du använder dem.

Det finns många sorters p-piller och det går inte att säga att en produkt passar alla. Om du redan vet vilka p-piller som fungerar bra går det att köpa dem smidigt och bekvämt via nätapotek. Euroclinix och andra större nätapotek har ett brett sortiment vilket underlättar för dig att hitta ett p-piller som passar.

P-piller1

Förpackningar med p-piller

Hur fungerar P-piller?
Preventivmedlet intas i form av tabletter och kombinerar vanligen två hormoner i samma behandling. Behandlingen använder både östrogen och gestagen(gulkroppshormon) som motverkar graviditet. Hormonbehandlingen förhindrar ägglossning samt gör sekretet i livmoderhalsen tjockare och segrare. Vissa preparat förtunnar även slemhinnorna vilket försvårar för ägget att fästa.

P-piller ger ett robust skydd. Ägglossningen förhindras vilket leder till att det inte finns något ägg att befrukta. Andra effekter som tjockare sekret försvårar för spermierna. Slutresultatet är att P-piller ger ett mycket bra skydd mot graviditet.

Säker användning
Följ alltid anvisningarna för varje enskild produkt noggrant. Det kan skilja lite hur de ska användas beroende på vilken sorts p-piller du använder. Men det finns ett par generella riktlinjer.

Tabletterna ska intas dagligen, helst samma tid på dagen för bästa möjliga skydd. Om du glömmer ta dem regelbundet avtar skyddet för att sedan försvinna. Skyddet avtar om tabletterna inte intas regelbundet. Skyddet försvinner till slut om det går för lång tid mellan doserna. De flesta P-piller förlorar sin effekt om det går mer än 36 timmar mellan tabletterna.

Den specifika doseringen och hur länge man ska ta den kan skilja sig lite, men i allmänhet ska man äta en tablett / dag i ungefär 3 veckor. Efter detta ska man ta uppehåll eller äta sockerpiller i cirka en vecka. Under uppehållet kommer du att få mensliknande blödningar. Även om du äter sockerpiller eller tar uppehåll finns skyddet kvar. Efter uppehållet ska du börja äta de vanliga P-pillren igen.

Första gången du tar p-piller kan det ta ett litet tag innan du får fullt skydd. Tabletterna innehåller hormoner, så de kan påverka kroppen och humöret. Vissa kvinnor känner mer av de än andra men de initiala effekterna är oftast övergående.

Tänk på
P-piller är hormonpreparat och kan leda till oönskade bieffekter. Vidare är en del kvinnor känsligare för läkemedel som innehåller hormoner. Om du är känslig för hormonpreparat ökar risken att drabbas av fysiska eller psykiska obehag i samband med användning av P-piller. Tänk på detta när du prövar P-piller.
Om en sorts P-piller ger upphov till besvärliga bieffekter kan du pröva en annan sort, i många fall kan det hjälpa. Om du provat många sorter och ingen känns rätt på grund av bieffekter eller besvär bör du diskutera alternativ med din läkare.

Ett par biverkningar som kan uppträda är bröstspänningar, illamående, småblödningar, akne, smärta i magen, viktökning, huvudvärk, humörsvängningar, reducerad sexlust samt oregelbundna menstruationer.

Undvik om
P-piller kan vara olämpliga under vissa omständigheter:

  • Om du har svårt att ta tabletter regelbundet och på samma tid varje dag passar P-piller dig dåligt
  • Kraftigt överviktiga bör inte använda P-piller
  • P-piller kan öka risken för blodproppar en aning. Om du av ärftliga eller tillfälliga anledningar har en ökad benägenhet att drabbas av blodpropp bör P-piller inte användas
  • P-piller ska inte användas de första sex veckorna efter du har fött barn
  • Om du vill ha skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner är P-piller ett dåligt alternativ. De ger inget skydd mot könssjukdomar och sexuellt överförbara infektioner