Missfall

När kroppen avslutar en graviditet under de första 22 veckorna kallas det för missfall. De flesta komplikationer som avslutar en pågående graviditet sker inom de 12 första veckorna av havandeskapet. Efter vecka 22 räknas komplikationer inte som missfall.

Missfall kan tyvärr inte att hindras, så om det uppstår komplikationer som avbryter havandeskapet kan det inte stoppas eller undvikas.

Orsaker
Det finns många tänkbara orsaker till missfall, men principen är att kroppen avslutar en graviditet som kan skada kvinnan eller döda ett embryo/foster som inte kan överleva.

Allmänt sett beror de flesta tidiga missfall (vecka sex eller tidigare) på fel i befruktningen samt kromosomrubbningar. Efter vecka 6 beror de ofta på att moderkakan inte utvecklas korrekt. Om missfall inträffar mellan vecka 12 till 20 handlar det ofta om att livmoderhalsen inte kan hålla sig sluten.

  1. Före vecka sex är fel i befruktningen eller kromosomrubbningar de vanligaste anledningarna. Befruktningen är en komplicerad process och mycket kan gå fel. Vanliga exempel är att embryot inte delar sig eller kan fästa i livmodern. Felaktig befruktning är den kanske vanligaste anledningen till tidiga missfall. Vidare om fostret har fått slumpvisa kromomrubbningar kan det inte överleva graviditeten och ger upphov till missfall
  2. Efter vecka sex är felaktig utveckling av moderkakan den vanligaste anledningen. Moderkakan utvecklas från samma celler skapar fostret. Den skapar även blodkärl som ska ge näring, syre samt tillväxtfaktorer till det växande fostret. Om denna process inte sker korrekt skadas moderkakan och kan drabbas av inflammationer och blodproppar. När komplikationer av denna typ inträffar stöter kroppen vanligen ut graviditeten
  3. Missfall efter vecka sex är sällan orsakade av kromosomer, utan är ofta relaterade till ålder, bindvävsjukdomar, hormonrubbningar, livmoderdefekter samt blodförändringar
  4. Efter vecka 12 minskar risken för missfall. När de händer efter vecka 12 rör det sig ofta om problem med livmoderhalsen. En livmoderhals som inte kan hålla sig sluten kan öppnas och leda till att graviditeten förloras. När livmoderhalsen inte kan hålla sig sluten beror det svagheter hos vävnader i livmoderhalsen som kan vara medfödda eller orsakade av externa faktorer