Medicin mot graviditet

Det finns många skäl till varför en graviditet inte kan vara passande. För många kvinnor kan det röra sig om allt från känslomässiga, praktiska till ekonomiska skäl. Ofta är det en kombination av alla tre faktorer som spelar in.

Oavsett skäl finns det mediciner för att motverka eller avsluta en oönskad graviditet. En del används i förebyggande syfte för att förhindra att kvinnan blir gravid, andra är utformade för att avsluta en pågående graviditet. Förebyggande preparat kan användas regelbundet eller vid behov som efter ett oskyddat samlag eller när skydd som kondom eller pessar gått sönder.

Akut p-piller är tas vid behov och ger skydd mot oönskad graviditet genom att förhindra befruktning. Det dagen efter piller som ofta anses ge bäst skydd kallas ellaOne, det ger upp till 98% skydd under preparatets verkningstid. EllaOne ger skydd i fem dagar efter intag och ger pålitlig effekt hos kvinnor som väger mer än 75 kilo. Andra akuta p-piller som Norlevo ger upp till 95% skydd och förhindrar befruktning i tre dagar, men ger inte en pålitlig effekt hos kvinnor som väger över 75 kilo.

Förebygga eller ta bort?
De flesta mediciner som verkar mot graviditet är främst förebyggande, det vill säga att de förhindrar befruktning.

Det finns en mängd varianter och formuleringar som genom olika mekanismer administrerar innehållet och förhindrar graviditet. Vidare är många läkemedel som verkar som preventivmedel pågående behandlingar, det vill säga att de ger skydd under längre tid. Antingen avger de en dos dagligen eller intas läkemedlet dagligen. De ger även ett långvarigt skydd så länge behandlingen fortgår. Läkemedel som agerar som preventivmedel är i regel receptbelagda.

En stor majoritet av alla läkemedel som fungerar som preventivmedel är baserade på hormoner. Genom att använda rätt blandning av hormoner som östrogen eller gestagen kan de förhindra ägglossning. En del varianter kan även påverka sekret och slemhinnor på ett sätt som ger sämre förutsättningar för spermier eller ägg.
Ett par hormonbaserade preventivmedel:

  • P-piller
  • Minipiller
  • P-stav
  • P-ring
  • Hormonspiral
  • P-plåster
  • P-spruta

Det finns även mediciner som är utformade att förhindra graviditet som akut åtgärd. Akut P-piller, kallas även för dagen efter piller, är ett hormonbaserat akut preventivmedel som kan förhindra, hämma eller skjuta fram ägglossning för att förhindra befruktning. Dagen efter piller finns i två varianter som är effektiva i 3 respektive 5 dagar. Den förstnämnda är receptfri medan den sistnämnda är receptbelagd. De kan inte avsluta en graviditet om befruktning skett.

DagenEfterP3

En förpackning med ett akut p-piller

Förutom att förhindra befruktning finns det även läkemedel som kan avsluta en graviditet. De används i samband med aborter, och kallas ibland för abortpiller. De kan fungera på lite olika sätt, men generellt så framkallar de ett missfall eller stöter bort fostret. Läkemedel av denna sort är receptbelagda och hårt reglerade. De ska helst användas under observation av vårdpersonal på sjukhus eller kliniker.