Gravid

Oavsett om graviditeten är önskad eller väldigt efterlängtad innebär den stora förändringar i kroppen. Havandeskapsperioden kan upplevas väldigt olika och det är högst individuellt om den blir besvärlig eller lätt.

Vad händer?
Det som kallas graviditet är det tillstånd hos en kvinna när en av äggcellerna har blivit befruktade. Efter befruktning påbörjas det befruktade ägget sin utveckling till ett embryo för att sedan bli ett foster. Fostret är namnet på det ofödda barnet från vecka 9 fram till födseln.

Hur länge en graviditetet pågår kan skilja sig lite. För de flesta kvinnor pågår havandeskapsperioden mellan 38 till 40 veckor. Den så kallande ”normala perioden” för förlossning anses vara mellan 37 till 42 veckor.

I vanliga fall befruktas bara ett ägg, men i vissa fall kan det finnas mer än ett. När det finns två eller flera ägg i livmodern kan alla befruktas och ge upphov till exempelvis tvillingar eller trillingar. Tvillingar kan även uppstå även om bara ett ägg är befruktat, detta kallas enäggstvillingar.

Tecken på graviditet
Förutom graviditetstest finns det många tecken som kan observeras i samband med graviditet. Det finns så kallade tidiga tecken och tecken som kan observeras senare.

Tidiga tecken:

  • Menstruationen upphör
  • Hormoncykeln ändras
  • Brösten ökar i storlek samt kan kännas spända
  • En del kan uppleva trötthet eller stark trötthet
  • Illamående är vanligt förekommande i samband med graviditet. Många kvinnor kräks på mornarna under de tre första månaderna
  • Det förekommer generellt mycket få eller inga synliga tecken på graviditet de tre första månaderna

När är det lättast att bli gravid
Det är störst chans att bli gravid i samband med ägglossning eller ovulation som den även kallas. Ovulation brukar inträffa i mitten av menstruationscykeln och i vanliga fall brukar den komma mellan 12 till 16 dagar innan nästa menstruation. Den mest fertila perioden är när ägglossningen sker, dygnet efter samt två till tre dagar före eller efter ovulationen.