Ägglossning

Ägglossning eller ovulation som det alternativt kallas inträffar en gång per menstruationscykel och är den mest fertila delen av en kvinnas cykel. Den inträffar vanligen mellan 16 och 12 dagar innan nästa förväntade menstruation. Den inträffar vanligen alltså på mitten av menstruationscykeln. Ett säkert sätt att ta reda på när ovulationen sker är att använda ett ägglossningstest som läser av signaler i kroppen och kan därför säkert indikera om ägglossningen är nära. En närmare förklaring hur detta sker finns längre ner på sidan.

Fakta och förklaring
Det är hormonförändringar som startar ägglossningen och processen kan lite förenklar beskrivas som att ett ägg lossnar från äggstockarna och blir redo för befruktning.

Ägglossningsprocessen startar redan tidigt i menstruationscykeln. Ett av alla ägg i äggstocken förbereds att lossas. När det börjar närma sig att lossa på ägget och flytta det från äggstockarna utsöndras ökade mängder av könshormonet östrogen. Tack vare östrogenet blir livmoderns slemhinna tjockare för att skapa en mer fördelaktig miljö för spermierna. En ökad utsöndring av östrogen leder även till en högre nivå av ett annat hormon som kallas Luteiniserade hormon, förkortas som LH.

Det är LH som startar själva lossningen av ägget, och ägget lossnar vanligen inom ett till tre dygn efter ökningen av LH. När ägget lossnat transporteras det via äggledaren till livmodern där befruktning kan äga rum. Ägget är befruktningsbart i ungefär ett dygn.

Tänk på att även om ägget bara är befruktningsbart i ungefär ett dygn kan spermier vara aktiva i ungefär fem dygn. Detta förlänger den fertila perioden till cirka fem dagar före och efter ägglossning.

Hur vet man när ägglossning sker?
Den stora svårigheten att veta när ägglossning är på väg är att symtomen varierar väldigt mycket och det finns en betydande individuell variation mellan individer om de upplever symtom. Men rent generellt sett finns det ett par tecken som ofta kan observeras i samband med ägglossning:

  • Ökning av hormonet LH. Kan mätas med bland annat ägglossningstest och är relativt säker indikator
  • Förändrad kroppstemperatur. När ägget lossnar sänks temperaturen en aning. Precis efter ägglossning höjs den och förblir varmare än normalt ett par dagar
  • En del kvinnor kan uppleva en högre sexlust dagarna runt ägglossning
  • Viss smärta kan upplevas i samband med ägglossningen