Abort

I Sverige är abort tillåtet utan att behöva ange varför. Fram till vecka 18 i graviditeten kan kvinnan själv besluta om hon ska göra abort eller inte. Efter vecka 18 måste man ha särskilda skäl för att utföra en abort. Efter vecka 22 är abort inte tillåtet.

Abort ett säkert ingrepp som mycket sällan leder till allvarliga komplikationer. En seglivad myt är att det blir svårare att bli gravid efter en abort. Det finns inga fakta som talar för att abort påverkar chanserna att bli gravid i framtiden.

Hur gör man?
Aborter utförs på sjukhus eller andra specialistkliniker. Man kan själv ringa till sjukhus eller abortmottagning och boka tid och fram till vecka 18. Du behöver man inte ange skäl varför före vecka 18 i graviditeten.

Metoder
Det finns två hudsakliga sätt att utföra abort på, nämligen medicinsk abort eller kirurgisk abort.

Medicinsk abort utförs enbart med läkemedel. I vanliga fall använder man tabletter som tas via munnen eller slidan som avslutar graviditeten. Under normala omständigheter är behandlingen uppdelad i två steg, ett steg som förbereder livmodern och det andra steget stöter ut fostret. Processen kan ge upphov till smärta och blödningar. Medicinsk abort är främst använd fram till vecka 9, men vissa kliniker använder metoden fram till vecka 12.

Kirurgisk abort används främst efter vecka 12. Processen börjar vanligen med att patienten får en tablett som ska mjuka livmoderhalsen. Sedan utförs ett ingrepp som kallas skrapning. Kirurgen för in ett instrument som är kopplat till en sug som försiktigt suger ut fostret och moderkakan. Ingreppet utförs vanligen med patienten nedsövd, men lokalbedövning kan användas. Ibland kan det vara nödvändigt med ett återbesök ett par veckor senare.

Även efter vecka 12 till och med vecka 18 kan man utföra medicinsk abort, men den måste utföras i flera steg. Processen liknar medicinsk abort med läkemedel fast kan använda andra läkemedel jämfört med tidig medicinsk abort.

Först får kvinnan en tablett av samma sort som används vid tidig abort(vecka 9 eller tidigare). Cirka två dagar efter ska patienten besöka mottagningen igen och få en ny medicin som sätter igång processen att stöta bort fostret. Det kan ta allt mellan ett par timmar till flera dygn. För de flesta kvinnor händer det inom 24 timmar. Under hela denna period är kvinnan inlagd på sjukhus. Fram tills fostret stötts ut kan kvinnan uppleva smärta och eventuellt blödningar. Kvinnan undersöks efter processen för att avgöra om det behövs fler åtgärder. Återbesök kan vara nödvändigt.